Zadowolony podwładny pracuje sprawniej . To truizm, jednak klimatu jaki panuje w organizacji nie wolno bagatelizować. Jeśli bywa zły, rośnie rotacja, zatrudnieni nie wykonują poleceń , a niedostatek zaangażowania w pracę powoduje straty w biznesie. Jak w takim razie zadbać o pozytywną atmosferę? Dostarczając pracownikom raz na jakiś czas nieco rozrywki. Chociażby za pomocą zabawy